Gamek là kênh thông tin lớn nhất về game ,đánh giá các trò chơi và công nghệ mới nhất về game hay trong nước  thế giới cực nhanh, cùng thư viên trò chơi đầy đủ nhất tại Việt Nam.