Tinh tế (tinhte.vn) là một diễn đàn về Khoa học, Công nghệ và Đời sống, nơi thường xuyên cậpnhật những bài viết và video đánh giá/trải nghiệm những sản phẩm mới nhất trong đời sống. Nội dung của Tinh tế rất phong phú, trải dài ở nhiều mảng từ Công nghệ, Điện tử gia dụng cho đến Xe, Nhà cửa và Dịch vụ,..