Ashui.com là một tạp chí điện tử (e-magazine) chuyên ngành xây dựng đầu tiên tại Việt Nam (từ năm 2000), với mạng lưới đối tác cộng tác viên rộng khắp cả nước và trên thế giới.

Với hệ thống giải thưởng Ashui Awards thường niên bình chọn các danh hiệu: Kiến trúc sư của năm, Công trình của năm, Nhà thầu của năm, Chủ đầu tư của năm, Hãng kỹ thuật của năm, Dự án tương lai của năm, Xây dựng xanh của năm, Nhà ở của năm, Nội thất của năm, Dự án chung tay của năm (Architect of the year, Building of the Year, Contractor of the year, Developer of the Year, Engineering of the Year, Future Project of the Year, Green Build of the Year, Housing of the Year, Interior of the Year, Joint Effort Project of the Year).

Quảng cáo giới thiệu doanh nghiệp của bạn sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với nhiều đối tác, khách hàng tiềm năng và khẳng định vị thế thế của doanh nghiệp.