Báo VIR điện tử – vir.com.vn là tờ báo điện tử tiếng Anh song hành cùng VietNam Investment Review – báo giấy được thành lập năm 1991 – ấn phẩm kinh tế tiếng Anh hàng đầu tại Việt Nam, hướng tới đối tượng độc giả là các công ty, tổ chức quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và trên phạm vi toàn cầu.

bao-gia-vir

bao-gia-bao-vir

bao-gia-vir

bao-gia-vir

bao-gia-vir

bao-gia-vir

bao-gia-vir

Xem thêm: Bảng báo giá báo Tin nhanh chứng khoán

Xem thêm: Bảng báo giá báo Đầu tư