Báo Kinh tế & Đô thị thuộc cơ quan ngôn luận của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.  Từ việc xuất bản báo in 3 kỳ/tuần, đến nay, đã có 2 ấn phẩm báo in (báo hàng ngày 6 kỳ/tuần, 1 chuyên đề nội thất), 4 ấn phẩm điện tử, gồm: Báo Kinh tế và Đô thị điện tử tiếng Việt, chuyên trang điện tử tiếng Anh Hanoitimes, chuyên trang điện tử Tiêu dùng, Giao thông. Báo điện tử Kinh tế và Đô thị được phát triển theo hình thức đa phương tiện.Thời gian qua, Báo đã góp phần định hướng dư luận, trở thành kênh thông tin quan trọng của Hà Nội. Bên cạnh công tác chuyên môn, Báo cũng là một trong những đơn vị tích cực thực hiện các hoạt động xã hội.

 

Xem thêm: Bảng báo giá PR trên Cafeland

Xem thêm: Bảng báo giá PR trên Bất động sản

Để nhận được chiết khấu với mức ưu đãi, vui lòng liên hệ: