Báo Tuổi Trẻ vốn được thành lập như một cơ quan ngôn luận của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, báo đã được phát triển dưới nhiều ấn phẩm và hình thức khác nhau như nhật báo Tuổi Trẻ, tuần báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, báo điện tử Tuổi Trẻ Online, Tuổi Trẻ TV Online (tiếng Việt),…

> Xem thêm: Bảng giá quảng cáo bài PR báo Người Lao Động

> Xem thêm: Bảng giá quảng cáo bài PR báo Soha