Báo Phụ nữ là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Các ấn phẩm của Báo Phụ Nữ tuy đề cập đến những vấn đề chung của người phụ nữ nhưng cũng đề cập đến vấn đề chung của gia đình Việt Nam và của toàn xã hội, vì vậy độc giả của báo Phụ Nữ không chỉ là phụ nữ mà cả nam giới và gia đình.