Brands Vietnam là Cộng đồng Marketing và Xây dựng Thương hiệu toàn diện tại Việt Nam, với những sản phẩm và dịch vụ có kết nối chặt chẽ với nhau để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của marketer nói chung, người làm kinh doanh nói riêng. Brands Vietnam ra đời với sứ mệnh mang lại nền nền tảng sẻ chia tri thức, dữ liệu và kết nối trong ngành nhằm giúp marketers thăng tiến nghề nghiệp và xây dựng những thương hiệu thành công.

bao-gia-brandsvietnam

Xem thêm: Bảng báo giá báo VIR

Xem thêm: Bảng báo giá báo Đầu tư