Tag Archives: báo giá

Bảng báo giá quảng cáo, tuyên truyền trên Kinh tế & Đô thị

Báo Kinh tế & Đô thị thuộc cơ quan ngôn luận của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.  Từ việc xuất bản báo in 3 kỳ/tuần, đến nay, đã có 2 ấn phẩm báo in (báo hàng ngày 6 kỳ/tuần, 1 chuyên đề nội thất), 4 ấn phẩm điện tử, gồm: Báo Kinh…