Tag Archives: marketing

Bảng giá quảng cáo PR báo BrandsVietNam

Brands Vietnam là Cộng đồng Marketing và Xây dựng Thương hiệu toàn diện tại Việt Nam, với những sản phẩm và dịch vụ có kết nối chặt chẽ với nhau để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của marketer nói chung, người làm kinh doanh nói riêng. Brands Vietnam ra đời với sứ mệnh…