Tag Archives: seeding facebook

Dịch vụ seeding Facebook tại ShareT

Seeding Facebook là một trong 03 hạng mục của dịch vụ điều hướng cộng đồng tại ShareT. Những năm gần đây, seeding đang dần trở thành một trong những phương án hỗ trợ đắc lực trong các chiến dịch truyền thông Marketing. Đặc biệt là seeding Facebook – mạng xã hội nhiều người dùng nhất…