Bảng giá quảng cáo bài PR báo Genk 2020

Genk là kênh tin tức công nghệ hàng đầu hiện nay. Genk thuộc hệ thống báo chí của tập đoàn VCCorp

THÔNG TIN TRAFFIC CỦA BÁO GENK (Số liệu tháng 10/2019 – theo Google Analytics)

Thông tin traffic báo Genk

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÀI PR TRÊN BÁO GENK

Báo giá quảng cáo PR báo Genk

 

NHỮNG DỊCH VỤ ĐI KÈM TRÊN BÀI PR BÁO GENK

Dịch vụ đi kèm quảng cáo PR báo Genk

QUY ĐỊNH CHUNG KHI ĐĂNG BÀI QUẢNG CÁO TRÊN BÁO GENK