PR

Bản chất của việc PR là giúp công chúng có cái nhìn tốt về sản phẩm hay dịch vụ bằng những phương tiện truyền thông thích hợp và lôi kéo sự chú ý của họ. Liệu một sản phẩm/ dịch vụ mới ra mắt sẽ dễ dàng nhận được sự chú ý của khách hàng? Bằng cách khai thác nhiều mặt của đề tài và phối hợp các kênh PR hiệu quả, ShareT đảm bảo hình ảnh của sản phẩm cần PR sẽ được truyền tải một cách khách quan, thiện cảm nhất.

Liên hệ Share-T ngay